Hva er Robot Prosess Automatisering (RPA) ?

Robot Prosess Automatisering innebærer at en IT-prosess på en datamaskin blir utført av datamaskinen selv. 

Programvare på datamaskinen fungerer som en "robot" som utfører prosessen. 

Alle tastetrykk og museklikk som et menneske gjør kan robotene også utføre og orogramvarerobotene kan utfører noen eller alle stegene i en IT-prosess i organisasjon. De kan operere i samspill med ansatte eller operere på egen hånd.

Prosessene kan utføres automatisk basert på en tidsplan, en annen hendelse som f.eks en innkommende e-post eller startes på kommando når en bruker ønsker det. 

Hvilke fordeler har RPA?

Spare arbeidstimer
De ansatte behøver ikke lenger gjøre gjentagende oppgaver som blir automatisert.

Kvalitet og konsistens
En godt konfigurert robotprosess vil utføre prosessen med høy kvalitet hver gang.

Oppgaven utføres oftere
En oppgave kan enkelt gjøres mange ganger.  Oppdatering av nettsiden med informasjon fra CRM-systemet tar en ansatt 3 minutter. Tidligere ble dette gjort et par ganger i uken av en ansatt. Med automatisering oppdateres nettsiden flere ganger om dagen.

  • Duit automatisering har spart en av våre kunder for over 1000 timer manuell databehandling.
  • Oppdatering av andre systemer kan enkelt gjøres 10 ganger om dagen i stedet for et par ganger uken.

Hvilke prosesser egner seg for automatisering?

Gjentagende og regelstyrte prosesser

Regelstyrte prosesser er nødvendig for at dagens roboter skal være godt egnet til å utføre stegene i prosessen.Prosessen må gjentas for at det skal være en fordel at prosessen utføres av en robot.